Понеділок, 19.04.2021, 08:16
Увага!!!
Увага!
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА
Контакти
Емоційна підтримка
Головне меню
ВАЖЛИВО для ЧАЕС
ДОПОМОГА
УВАГА
Новини
Пошук по сайту
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Інструкція
Відвідувачі
АТО
 ПОСТАНОВА №7-1 від 08.04.2016

 

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.04.2016  № 7-1


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції уУкраїни 
26 квітня 2016 р. 
за № 633/28763

Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України",пунктів 910 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, що додається.

2. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1 "Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026, такі зміни:

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637"Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) пенсійне посвідчення може виготовлятися у вигляді платіжної картки. При цьому у разі одержання особою платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, пенсійне посвідчення відповідно до цієї постанови не видається.";

в абзаці восьмому підпункту 3 пункту 2 додатка до цієї постанови слова "та його особистого підпису" виключити.

3. Внести зміни до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026, виклавши його у новій редакції, що додається.

4. Абзац другий пункту 2 розділу ІV Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436, після слів "електронного цифрового підпису" доповнити словами ", в тому числі, що міститься на платіжних картках, які одночасно є пенсійним посвідченням".

5. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) разом з департаментом інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О.М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в областях, місті Києві забезпечити:

створення належних умов для прийому та обслуговування одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та звертаються за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, включаючи забезпечення можливості прийому заяв на виготовлення електронних пенсійних посвідчень в місцях проживання внутрішньо переміщених осіб, що належать до числа маломобільних груп населення (інвалідів І та ІІ груп, інших осіб, які потребують постійного стороннього догляду або досягли 80-річного віку) із залученням представників органів соціального захисту, та повідомлення про таку потребу телефоном, засобами електронної пошти.

висвітлення в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, на інформаційних стендах питання щодо необхідності звернення одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, за заміною пенсійних посвідчень на платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, строки їх дії, а також використання електронних пенсійних посвідчень як платіжних карток.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
08.04.2016  № 7-1

 


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
26 квітня 2016 р. 
за № 633/28763

ПОРЯДОК 
емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням

1. Цей Порядок відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (із змінами) та з урахуванням Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705, визначає механізм емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями, містять графічну та електронну інформацію про власника, його електронний цифровий підпис (далі - електронне пенсійне посвідчення).

2. У цьому Порядку скорочення та терміни вживаються у таких значеннях:

АЦСК - акредитований центр сертифікації ключів;

банк - публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України";

банківський платіжний додаток - сукупність даних, які дозволяють використовувати електронне пенсійне посвідчення з метою надання банком повного спектра банківських послуг відповідно до чинного законодавства, правил платіжних систем та внутрішніх нормативних актів банку;

портал Пенсійного фонду України - сукупність програмно-технічних засобів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, що забезпечують оперативне приймання, обробку, зберігання та передачу інформації (даних) при емісії електронних пенсійних посвідчень в електронній формі з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації (даних);

виробник карток - юридична особа, обрана банком за результатами конкурсних торгів, з якою в установленому порядку укладено договір про виготовлення електронних пенсійних посвідчень;

ЕЦП - електронний цифровий підпис, сформований згідно із законодавством;

одержувач пенсії - внутрішньо переміщена особа, якій призначено пенсію згідно із законодавством про пенсійне забезпечення, в тому числі згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

персоналізатор електронних пенсійних посвідчень - юридична особа, обрана банком за результатами конкурсних торгів, з якою в установленому порядку укладено договір про персоналізацію електронного пенсійного посвідчення;

персоналізація - нанесення графічної інформації і запис електронної інформації про власника електронного пенсійного посвідчення (включаючи запис додатків, даних власника щодо його пенсійного забезпечення, ключів ЕЦП), а також банківського платіжного додатка;

суб’єкти інформаційного обміну - Пенсійний фонд України, банк, персоналізатор електронних пенсійних посвідчень.

Інші терміни, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Опис та схема розміщення графічної та електронної інформації про пенсійне забезпечення в електронному пенсійному посвідченні наведені у додатках 1 та 2 до цього Порядку відповідно.

4. Емісія електронних пенсійних посвідчень здійснюється на базі міжнародних платіжних систем та/або внутрішньодержавної національної платіжної системи.

Дизайн електронних пенсійних посвідчень визначається банком за погодженням з Пенсійним фондом України з урахуванням вимог платіжних систем та опису, наведеного удодатку 1 до цього Порядку.

Емітовані банком електронні пенсійні посвідчення містять банківський платіжний додаток, а також чіп-модуль з контактним та безконтактним інтерфейсами, з можливістю запису інформації, наведеної у додатку 2 до цього Порядку.

Тарифи (комісійні винагороди) за надання послуг банку, умови видачі та порядок обслуговування у банку електронних пенсійних посвідчень в частині платіжної картки встановлюються банком відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, правил банківського обслуговування та внутрішніх документів банку.

5. Електронне пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена, в електронному пенсійному посвідченні (у позиції "Вид пенсії") зазначаються прізвище, ім’я та по батькові батька (матері) або опікуна чи піклувальника.

6. Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації одержувача пенсії у відділеннях банку перші 2 рази кожні шість місяців, надалі у - кожні 12 місяців.

Відомості про вид пенсії, групу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність (в тому числі, із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань (по зору, слуху, з ураженням опорно-рухового апарату)), зазначаються в електронному пенсійному посвідченні з урахуванням вимог Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1).

У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється емісія нового електронного пенсійного посвідчення.

Електронне пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

7. Виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється на підставі заяви (додаток 3), поданої до територіального органу Пенсійного фонду України, відомостей, зазначених у пункті 3 Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1), інформації, отриманої в електронному вигляді відповідно до пункту 9 цього Порядку.

Перевипуск (заміна) електронного пенсійного посвідчення здійснюється в порядку, визначеному для виготовлення електронного пенсійного посвідчення. При перевипуску електронного пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає банку попередньо видане електронне пенсійне посвідчення (за наявності), яке знищується банком згідно з пунктом 13 цього Порядку.

8. Передача інформації, необхідної для виготовлення електронного пенсійного посвідчення суб’єктам інформаційного обміну, здійснюється через портал Пенсійного фонду України після підключення банку та персоналізатора електронних пенсійних посвідчень (далі - зовнішні користувачі прикладних сервісів) до інформаційних сервісів на ньому.

Передача та обробка інформації, пов’язаної з виготовленням та обліком електронних пенсійних посвідчень, в автоматизованих системах (підсистемах) зовнішніх користувачів прикладних сервісів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - автоматизовані системи) здійснюється за наявності комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби ЕЦП, що використовуються у роботі автоматизованих систем (підсистем) суб’єктів інформаційного обміну, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Структура, формат та строк передачі файлів, які містять інформацію, що надається відповідно до цього Порядку, вимоги до їх контролю, процедури взаємодії автоматизованих систем та змін до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, що оформлюються окремими протоколами, підготовленими та підписаними сторонами відповідно до вимог цього Порядку.

Інформація, що надається відповідно до вимог цього Порядку, використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію""Про банки і банківську діяльність"виключно для потреб, визначених цим Порядком.

Забезпечення захисту інформації при її обробці здійснюється суб’єктами інформаційного обміну відповідно до законодавства.

9. Перелік даних, щодо яких здійснюється інформаційний обмін та на обробку яких одержувачем пенсії надано згоду у заяві, визначається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, ідентифікації та реєстрації фізичних осіб як отримувачів послуг ЕЦП відповідно.

Обмін інформацією здійснюється:

між Пенсійним фондом України та банком - в обсязі, необхідному для відкриття рахунків, обліку видачі, активації, блокування, знищення, втрати електронного пенсійного посвідчення;

між Пенсійним фондом України та персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - в обсязі, необхідному для персоналізації електронного пенсійного посвідчення та обліку його виготовлення в частині пенсійного посвідчення;

між персоналізатором електронних пенсійних посвідчень та АЦСК - в обсязі, необхідному для формування та активації посилених сертифікатів електронних ключів;

між банком та виробником карток - в обсязі, необхідному для виготовлення платіжної картки;

між банком та персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - в обсязі, необхідному для персоналізації електронного пенсійного посвідчення в частині банківського платіжного додатка та нанесення даних платіжної картки.

10. Електронне пенсійне посвідчення має бути підготовлено до видачі протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України.

11. Електронне пенсійне посвідчення видається пенсіонеру особисто у вказаному ним у заяві відділенні банку, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред’явленні документів, що дають змогу банку ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника одержувача пенсії чи його піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково, у разі, якщо одержувач пенсії та його законний представник чи піклувальник або представник закладу, який здійснює опіку та піклування, є резидентами, - документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

При зверненні одержувача пенсій до відділення банку банк забезпечує його ідентифікацію, укладає з ним відповідний договір на відкриття та обслуговування поточного рахунку (за необхідності), відкриває поточний рахунок та активує банківський платіжний додаток на електронному пенсійному посвідченні (шляхом введення ПІН-коду) та вводить ПІН-код до електронного цифрового підпису.

Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція про його використання.

12. Електронне пенсійне посвідчення підлягає знищенню у випадку, коли особа, зазначена у пункті 11 цього Порядку, або відповідальна особа банку при його отриманні виявила помилку в записах, а також у випадках втрати придатності електронного пенсійного посвідчення для користування або смерті власника.

13. Електронне пенсійне посвідчення як електронний платіжний засіб може бути вилучено банком у випадках, передбачених законодавством, що регулює порядок емісії електронних платіжних засобів, правилами відповідної платіжної системи та внутрішніми нормативними документами банку.

Вилучення електронного платіжного засобу з обігу, у тому числі шляхом механічного знищення чип-модуля електронного пенсійного посвідчення, здійснюється банком, про що в електронному вигляді повідомляться Пенсійний фонд України.

У разі якщо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (зі змінами) проходження чергової фізичної ідентифікації одержувача пенсії не відбулося, банк блокує електронне пенсійне посвідчення до її проведення.

14. Пенсійний фонд України та банк забезпечують ведення обліку електронних пенсійних посвідчень в частині пенсійного посвідчення та частині платіжної картки.

15. Суб’єкти інформаційного обміну здійснюють облік виготовлення електронних пенсійних посвідчень у встановленому ними порядку:

Пенсійний фонд України - заяв, документів для персоналізації, всіх стадій емісії електронних пенсійних посвідчень;

банк - відкриття рахунків, доставки персоналізованих електронних пенсійних посвідчень у відділення банку, їх зберігання, видачі, знищення, активації;

персоналізатор електронних пенсійних посвідчень - персоналізації електронних пенсійних посвідчень, передачі банку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень для подальшої відправки у відповідні відділення, формування та активації посилених сертифікатів електронних ключів.

Директор департаменту 
інформаційно-аналітичних 
систем та електронних реєстрівО. Малецький

 

 

Наша адреса: 85113, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Громова, буд. 14

Приймальня: (06272) 6-23-30. Факс: (06272) 6-23-30. «Гаряча лінія»: 6-12-59, 6-23-29. Телефон «Довіри»: 2-84-76.

Порядок роботи: з 8-00 до 17-00. Перерва з 12-00 до 12-48. Вихідні дні: субота, неділя. Громадська приймальня працює без перерви.

Проїзд автобусами: «Б», №1, №2, №9, «5-А», №51, «Дачи-Строитель» до зупинки «Нулевой». 

Copyright MyCorp © 2021. Сайт управляється системою uCoz